Obsługa przedsiębiorców

Działalność zawodowa adwokata Dariusza Jaworskiego ukierunkowana na obsługę przedsiębiorców obejmuje
w szczególności:

 

 • tworzenie i likwidację spółki z o.o.;
 • rejestrację działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • sporządzanie oraz wprowadzanie zmian do umów i statutów spółek i innych podmiotów;
 • sporządzenie umów, opinii prawnych i regulaminów;
 • bieżące doradztwo prawne;
 • negocjacje;
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej;
 • transakcje zbycia udziałów, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa;
 • obsługę zarządów spółek;
 • dochodzenie odszkodowań za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania;
 • dochodzenie roszczeń przeciwko członkom zarządu sp. z o.o. na zasadzie ich subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o.

+48 500 667 458
dj@adwokaci-szczecincentrum.pl

TKACKA 19/22, PIĘTRO II, POKÓJ 206, 70-556 SZCZECIN