Odszkodowania i zadośćuczynienia

Adwokat Dariusz Jaworski świadczy pomoc prawną w szczególności w zakresie dochodzenia odszkodowania
i zadośćuczynienia:

 

 • za szkody z wypadków komunikacyjnych;
 • za śmierć osoby bliskiej;
 • za błędy w sztuce medycznej;
 • za wypadek w pracy, w drodze do lub z pracy;
 • za szkody spowodowane przez zawalenie się budynku;
 • za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta;
 • za szkodę związaną z nadmierną emisją hałasu i dźwięku;
 • za inne zdarzenia losowe;
 • za niesłuszne skazanie i tymczasowe aresztowanie;
 • w związku z orzeczeniami i decyzjami o internowaniu wydawanymi w stanie wojennym;
 • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

+48 500 667 458
dj@adwokaci-szczecincentrum.pl

TKACKA 19/22, PIĘTRO II, POKÓJ 206, 70-556 SZCZECIN