Adwokat Krystyna Winkler-Marecka
(22.05.1961 r. – 2.03.2019 r.)

 

Krystyna Winkler-Marecka, prawnik, adwokat, członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej, Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej dwóch kadencji.

 

Studia prawnicze ukończyła w 1986 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską z dziedziny postępowania karnego napisała pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Macieja Tarnawskiego.

 

W latach 1986 r. – 1987 r. zatrudniona była w Izbie Skarbowej w Szczecinie gdzie zajmowała się problematyką orzecznictwa karno-skarbowego. Po zakończeniu czteroletniej aplikacji adwokackiej, w 1993 r. podjęła pracę w Zespole Adwokackim nr 8 w Szczecinie, a następnie od 1997 r. prowadziła praktykę adwokacką w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Szczecinie.

 

Była patronem wielu aplikantów adwokackich. Od 2014 r. współpracowała z adwokatem Dariuszem Jaworskim, po uprzednim odbyciu przez niego trzyletniej aplikacji adwokackiej zakończonej pod jej patronatem.

 

Specjalizowała się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, rodzinnym i spadkowym. Występowała przed najwyższymi organami władzy sądowniczej w Polsce, m.in., Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

W praktyce zawodowej cechowały ją bogate doświadczenie, głębokie zaangażowanie, życzliwość i niezwykle rzeczowe a zarazem praktyczne podejście do rozwiązywanych zagadnień prawnych.

 

Pasjonowała się literaturą, sztuką, psychologią, podróżami w odległe zakątki świata.

 

Odeszła nagle i przedwcześnie w wieku niespełna 58 lat.