Prawo administracyjne

Adwokat Dariusz Jaworski świadczy pomoc prawną w postępowaniu przed organami i urzędami administracji publicznej, a także przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w szerokim zakresie z dziedziny prawa administracyjnego. Działanie w tym obszarze obejmuje m.in. sporządzanie pism i wniosków, środków odwoławczych od decyzji organów administracyjnych, jak również skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i reprezentację Klientów w postępowaniach przed tymi sądami oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

+48 500 667 458
dj@adwokaci-szczecincentrum.pl

TKACKA 19/22, PIĘTRO II, POKÓJ 206, 70-556 SZCZECIN