Prawo cywilne

Adwokat Dariusz Jaworski świadczy pomoc prawną we wszystkich aspektach prawa cywilnego, w szczególności w zakresie:

 

  • spraw o ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego, sądowego stwierdzenia zgonu;
  • ochrony dóbr osobistych;
  • odszkodowania za szkodę na skutek wypadku komunikacyjnego, przy pracy, w wyniku innych zdarzeń losowych, za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy;
  • błędów w sztuce medycznej;
  • bezpodstawnego wzbogacenia;
  • spraw o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, naruszenie posiadania, rozgraniczenie nieruchomości, odzyskanie utraconej nieruchomości, prostowanie stanu prawnego nieruchomości, ustanowienie służebności, użytkowanie, zastaw, hipoteka;
  • spraw o wydanie rzeczy i zakazie naruszeń;
  • praw autorskich i praw własności przemysłowej;
  • spraw o zapłatę i windykację należności w postępowaniu egzekucyjnym.

+48 500 667 458
dj@adwokaci-szczecincentrum.pl

TKACKA 19/22, PIĘTRO II, POKÓJ 206, 70-556 SZCZECIN