POMOC PRAWNA

Świadczona pomoc prawna obejmuje usługi w zakresie stałego doradztwa prawnego oraz obsługę prawną konkretnych przedsięwzięć, czy też indywidualnych zleceń. Elastyczność wykonywania powierzonych czynności zapewnia dostosowanie formuły i zakresu świadczonej usługi prawej do indywidualnych potrzeb Klienta. W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług adwokat Dariusz Jaworski współpracuje z prawnikami z całego kraju, jak również z kancelariami księgowo-podatkowymi, notariuszami i komornikami.

Klient jest na bieżąco informowany o statusie powierzonych spraw, etapie realizacji oraz stopniu ich wykonania. Ścisła współpraca w tym obszarze to podstawa wypracowania rozwiązań odpowiadających oczekiwaniom Klienta realizowanych z dołożeniem przy tym najwyższej staranności działania.

Adwokat Dariusz Jaworski świadczy pomoc prawną w szerokim spektrum, obejmującą zarówno kompleksową obsługę prawną Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, dla których zrozumienie realiów biznesowych stanowi fundament sprawnej i skutecznej pomocy prawnej.

Zakres świadczonych usług obejmuje doradztwo prawne w różnorodnych gałęziach prawa i polega w szczególności na sporządzaniu pism procesowych, opinii prawnych i umów oraz reprezentacji przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed organami ścigania i organami administracji publicznej. W ramach świadczonych usług adwokat uczestniczy także w negocjacjach, mediacjach, czynnościach notarialnych i posiedzeniach organów podmiotów gospodarczych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

DARIUSZ JAWORSKI - ADWOKAT

Adwokat Dariusz Jaworski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego AD 2010. Egzamin magisterski zakończył wynikiem bardzo dobrym. Pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Macieja Zielińskiego złożył pracę magisterską „Orzeczenia Interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego”.

Od 2014 roku adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. W latach 2011 r. – 2013 r. odbył aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Krystyny Winkler-Mareckiej. Reprezentował Klientów indywidualnych jak i podmioty gospodarcze przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także prokuraturą i organami administracji publicznej. Nadto prowadził sprawy przed Wojewódzką Komisją Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz przed organami dyscyplinarnymi samorządów zawodowych.

Doświadczenie prawnicze zdobywał praktykując m.in. w sądach powszechnych i w jednostkach prokuratury, a także występując w roli pełnomocnika procesowego w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych. Zawodowe spektrum działalności obejmuje obsługę Klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu powiatowym.

W życiu zawodowym ukierunkowany na wszechstronny rozwój oraz pogłębianie wiedzy i zainteresowań z różnych gałęzi prawa, w szczególności szeroko rozumianym prawie cywilnym i karnym.

Zapalony sportowiec, wieloletni sędzia piłki nożnej, od 2021 r. Wiceprzewodniczący Komisji Odwoławczej Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.

ADWOKAT
DARIUSZ JAWORSKI

 

Nadrzędnym celem jest realizowanie usług prawnych na możliwie najwyższym poziomie zawodowym i etycznym. Indywidualne podejście do każdego Klienta zarówno w wymiarze prawnym powierzonych spraw jak i w sferze systemu wynagrodzenia za świadczone usługi, stanowi filar wykonywanej praktyki adwokackiej.

Profesjonalizm
i fachowość domeną realizacji powierzonych zadań

Szybki kontakt
z Klientem

Rzetelne, dokładne
i terminowe przygotowanie rozwiązań, podejmowanie działań na przyszłość

Indywidualne podejście do Klienta
i elastyczne rozwiązania
w zakresie finansowym

Bezpieczeństwo
i poufność danych przekazywanych adwokatowi

KONTAKT

+48 500 667 458
dj@adwokaci-szczecincentrum.pl

TKACKA 19-22, PIĘTRO II, POKÓJ 206, 70-556 SZCZECIN