Zasady współpracy

Profesjonalnie, fachowo
i precyzyjnie

 

Na tych zasadach opiera się współpraca z Klientem. Określenie jej warunków uwzględnienia potrzeby i oczekiwania powierzającego swoje sprawy. Przejrzystość relacji Adwokat – Klient stanowi fundament współpracy owocującej wzajemnym zaufaniem. Proponowane rozwiązania wynikają z bogatej wiedzy prawniczej i oparte są na doświadczeniu zawodowym. Gwarancja najwyższej jakości świadczonych usług prawnych ukierunkowana jest przede wszystkim na dobro oraz interes Klienta.

Dzięki wypracowanym i sprawdzonym standardom świadczenia pomocy prawnej, każdorazowo określane na podstawie umowy z Klientem wynagrodzenie, ustalane jest w oparciu o następujące czynniki:

 

  • rodzaj zlecenia (czy zlecenie jest wykonywane w ramach stałej czy doraźnej pomocy prawnej);
  • stopień zawiłości sprawy;
  • termin wykonania zlecenia;
  • wartość przedmiotu sprawy;
  • przewidywany nakład pracy.

Stosowane są trzy alternatywne systemy wynagrodzenia za świadczone usługi w postaci: stawki godzinowej, ryczałtu, bądź ryczałtu z limitem godzin. Wszystkie wskazane sposoby rozliczenia mogą być również rozszerzone o indywidualnie ustalony z Klientem system wynagradzania – tzw. premię za sukces („success fee”), polegający na uzupełnieniu podstawowego wynagrodzenia o premię za wynik sprawy.

SYSTEM GODZINOWY

System ten polega na określeniu wynagrodzenia zgodnie z wynegocjowaną stawką za godzinę pracy, ustalaną z Klientem przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego czasu potrzebnego do wykonania zlecenia. Wynagrodzenie jest płatne w odniesieniu do rzeczywistego nakładu pracy poświęconego dla realizacji konkretnej sprawy.

WYNAGRODZENIE „SUCCESS FEE”

Ta forma wynagrodzenia stosowana jest wyłącznie jako uzupełnienie wyżej wskazanych systemów rozliczeń o uzgodniony z Klientem procent od wartości zleconej sprawy. Dzięki zastosowaniu tej dodatkowej metody, stawki i limity ustalane w ramach systemu godzinowego, ryczałtowego lub ryczałtu z limitem godzin ulegają odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu, czyniąc system wynagrodzenia bardziej korzystnym dla Klienta.

SYSTEM RYCZAŁTOWY

Dedykowany głównie przedsiębiorcom, potrzebującym stałej pomocy prawnej w toku prowadzonej działalności. System ten obejmuje:

 

  • stałą kwotę za ustaloną z Klientem liczbę godzin lub liczbę spraw w danym cyklu rozliczeniowym, dopasowaną do indywidualnych potrzeb Klienta;
  • wynagrodzenie za postępowanie sądowe, które obejmuje zarówno zastępstwo procesowe za daną instancję, a także przygotowanie pism procesowych w toku postępowania;
  • dyżury prawne realizowane w siedzibie Klienta.

SYSTEM RYCZAŁTU Z LIMITEM GODZIN

Połączenie systemu ryczałtowego i godzinowego, polegające na tym, że po przekroczeniu przez Klienta ustalonego wcześniej limitu godzin lub limitu spraw w ramach ryczałtu, kolejne godziny pracy rozliczane są według stawek godzinowych przyjętych w Ogólnych Warunkach Umowy.